fbpx

โลโก้ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

 

บริษัทสัญชาติออสเตรเลียที่อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทที่มีฐานในฮ่องกง Barbarian Oil เป็นผู้เล่นหน้าใหม่ในตลาดน้ำมันดีเซล

จากการที่ได้รับความไว้วางใจให้ออกแบบโลโก้ให้แก่แบรนด์ เอเชีย มีเดีย ได้สรรสร้างโลโก้ที่เราภูมิใจในการนำเสนอ ความภูมิใจที่เริ่มจากกระดาษที่ว่างเปล่าเพียงแผ่นเดียว…

…หรือจะเรียกได้ว่า เริ่มมาก่อนหน้านั้นอีก ด้วยการทบทวนตลาด และผู้เล่นหลัก เพื่อให้เราเข้าใจความเป็นไปในตลาด และเข้าใจถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาดทั้งหมด

ดั่งปณิธานของเราในการสร้างโลโก้ที่ต้องจดจำได้ง่าย ปรับเปลี่ยนได้ อยู่คงทนกับกาลเวลา ในขณะเดียวกับที่มีความเรียบง่าย ฉะนั้น เราจึงได้ทำการออกแบบตัวอักษร และตราสัญลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์โดยทำการผสมผสานสีสันเข้าไป ซึ่งโดยมากจะมีอย่างมากแค่สองสี (บ่อยครั้ง ซึ่งยังไม่ใช่ในขั้นตอนนี้ เราอาจต้องเพิ่มอีกหนึ่งปัจจัย คือ คำโปรย)

 

โลโก้ของ Barbarian Oil ต้องสามารถสื่อถึงความแข็งแกร่ง ความมั่นใจ และความน่าเชื่อถือ ซึ่งการที่จะสื่อสิ่งเหล่านี้ออกไปให้เป็นรูปธรรม เราคิดว่าการนำตัวอักษรตัวใหญ่ที่มีความหนามาใช้ จะสื่อได้ดีกว่า ในขณะที่ความคิดนี้ได้เกิดขึ้นมา เราก็เริ่มพัฒนาต่อขึ้นไปอย่างมีลำดับ โดยปรับให้มีความเอียง และมีลักษณะเหมือนอักษรอาราบิค นอกจากนี้เรายังได้ประดิษฐ์ตัวอักษรตัว “O” ให้อยู่ภายในหยดน้ำมัน เพื่อให้สื่อถึงลักษณะของอุตสาหกรรม และสร้างความโดดเด่นให้แก่โลโก้

ตราสัญลักษณ์ได้เริ่มจากการนำเปลวเพลิงที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของอุตสาหรรมมาใช้ และเราก็ได้ใช้เรื่อยมาในขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาจนท้ายที่สุดก็ได้ปรับเปลี่ยนให้มีรุปลักษณ์ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น และผสมผสานภาพลักษณ์ขององค์กรเข้าไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการนำตัวอักษรตัว “B” ผสมผสานเข้าไปเพิ่มเติม

 

เราได้ลองเลือกผสมผสานสีหลากหลายแบบด้วยกัน แต่ก็ไม่เกิดความลงตัว ท้ายที่สุด เราจึงได้อาศัยสีที่แสดงออกถึงความแข็งแกร่ง อำนาจ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของอุตสาหกรรม นั่นก็คือสีดำ และเพิ่มความโดดเด่นด้วยสีแดง การผสมผสานระหว่างสีสองสีนี้สามารถสร้างความตื่นตัวและโดดเด่นได้อย่างลงตัว

เรา เช่นเดียวกับลูกค้า เชื่อว่า ตราโลโก้ใหม่ของ Barbarian Oil นี้ คือลักษณะที่ดีของโลโก้ ชัดเจน มีเอกลักษณ์ และสามารถสร้างความรู้สึกน่าเชื่อถือได้ แม้ในตลาดที่มีการแข่งขันที่สูง เราสามารถสร้างความลงตัวระหว่างความมีเอกลักษณ์และการแสดงออกถึงลักษณะของอุตสาหกรรมได้ โลโก้นี้จะช่วยเสริมให้บริษัทพัฒนาก้าวไปได้อย่างไม่หยุดยั้งทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า

 

SHARE ON

Back
TOP