Angry Birds

Description: Angry Birds กลายเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในโลก JustDrinkit บริษัทที่เจรจาต่อรองแฟรนไชส์สำหรับน้ำผลไม้และน้ำอัดลมตรา Angry Birds ในเมืองไทย ได้มอบหมายให้ AMS สร้างดีไซน์กล่องสำหรับสินค้าใหม่ ผลิตภัณฑ์จะเปิดตัวในหลากหลายรูปแบบและวัสดุ – เป็นกระป๋องที่มีสองขนาด และกล่องสองแบบ งานดีไซน์ของเราเป็นสีสดใส ซึ่งรับประกันความโด่ดเด่นบนชั้นสินค้า โดยที่ระบุรสไว้อย่างชัดเจนและมองเห็นง่าย นอกจากนั้นเราต้องสร้างฟอนต์ภาษาไทยสำหรับโลโก้ Angry Birds เราจำเป็นต้องติดต่อประสานงานกับ Rovio เจ้าของแบรนด์ในการทำงานดังกล่าวโดยตลอด เพื่อรับความเห็นชอบในงานดีไซน์แฟรนไชส์ทุกแง่ทุกมุม และรับคำอนุมัติในเรื่องทางกฎหมายจาก FDA ในประเทศไทย