กลับ

ABB

ผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสัญชาติสวิสเซอร์แลนด์ ดำเนินงานด้านปฏิบัติการหุ่นยนต์ พลังงาน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ และเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติรายนี้ให้เราร่วมออกแบบโบรชัวร์ใหม่
ประเภท เทคโนโลยี
ขอบเขตของงาน ออกแบบโบร์ชัวร์,