กลับ

Angry Birds

JustDrinkit เป็นบริษัทที่ได้ร่วมเจรจาแฟรนไชส์เครื่องดื่ม Angry Birds ในประเทศไทย และได้มอบหมายให้เอเชียมีเดียสตูดิโอร่วมออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับเครื่องดื่มประเภทต่างๆ
ประเภท น้ำผลไม้และน้ำอัดลม
ขอบเขตของงาน แบรนด์ดิ้ง, ออกแบบบรรจุภัณฑ์,