กลับ

Base Solar

Base Solar ร่วมมือกับบริษัททางด้านพลังงานอย่าง BarWa r.e. และเปิดทำการใหม่ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งบริษัทก็ให้เราได้มีส่วนร่วมในการจัดทำสื่อทางการตลาดสำหรับการเปิดตัวใหม่นี้
ประเภท พลังงานแสงอาทิตย์
ปี 2019
ขอบเขตของงาน แบรนด์ ไกด์ ไลน์, แบรนด์ดิ้ง, กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์, ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์,

แนวทางที่ ปฏิบัติจริงได้

Base Solar ให้บริการหลากหลายรูปแบบแก่กลุ่มนักพัฒนาพลังงานแสดงอาทิตย์ ดังนั้นเราจึงได้จัดทำคู่มือการสร้างแบรนด์อย่างละเอียดยิบ เพื่อให้มั่นใจว่าตำแหน่งของแบรนด์จะคงความสม่ำเสมอ ไม่ว่าอัตลักษณ์ของแบรนด์จะถูกนำไปใช้ที่ไหนก็ตาม