กลับ

Bodhi Spa

เราได้ร่วมออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายและเข้ากับรูปทรงที่แตกต่างของสินค้าให้กับบริษัทเครื่องสำอางสัญชาติไทย Bodhi Spa
ประเภท เครื่องสำอาง
ขอบเขตของงาน ออกแบบบรรจุภัณฑ์,