กลับ

Cocos Symbiosis

ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ Cocos ได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ในการบรรจุน้ำมะพร้าวน้ำหอมลงในขวด ซึ่งเราได้มีส่วนร่วมในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และทำเว็บไซต์ที่ดูล้ำสมัยเช่นเดียวกันด้วย
ประเภท เครื่องดื่ม
ขอบเขตของงาน ออกแบบบรรจุภัณฑ์, ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์,