กลับ

Dakasi

เราได้ร่วมปรับตำแหน่งแบรนด์ให้กับผู้ผลิตชาจากไต้หวันอย่าง Dakasi แบรนด์ที่เลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นร้านค้าขนาดเล็กทั่วกรุงเทพฯ สำหรับผู้สัญจรไปมาอย่างเร่ง
ประเภท เครื่องดื่ม; การค้าปลีก
ขอบเขตของงาน ออกแบบเมนู, แบนเนอร์,