กลับ

Global Projects Logistics Network

ในฐานะที่มีเครือข่ายโครงการที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในแวดวงโลจิสติกส์ GPLN นั้นถือว่าเป็นบริษัทโดดเด่นและน่าจับตามองมาก ซึ่งเอเชียมีเดียสตูดิโอก็ได้เข้าไปช่วยเหลือในการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ เพื่อให้สะท้อนถึงตำแหน่งทางแบรนด์ของบริษัท
ประเภท โลจิสติกส์
ขอบเขตของงาน ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์,