กลับ

Heritage Asia

Heritage Asia ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวในทวีปเอเชีย ซึ่งได้มอบหมายให้เราออกแบบโลโก้และสเตชันเนอรี่ที่สื่อสารถึงตำแหน่งในตลาดระดับบนของบริษัท
ประเภท การท่องเที่ยว
ขอบเขตของงาน ออกแบบโลโก้, กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์,