กลับ

Marion's Kitchen

เราออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าประเภทอาหารของ Marion’s Kitchen ซึ่งวางจำหน่ายอยู่ในระดับนานาชาติ ทั้งในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
ประเภท การผลิตอาหาร
ปี 2014
ขอบเขตของงาน ออกแบบบรรจุภัณฑ์,