กลับ

Seghers Coffee

เราชื่นชอบความท้าทายในการร่วมงานกับโปรเจคจากต่างประเทศมากๆ ซึ่งหนึ่งในความท้าทายนั้นก็คือการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับบริษัท Seghers Coffee จากประเทศเบลเยี่ยม
ประเภท เครื่องดื่ม
ขอบเขตของงาน แบรนด์ดิ้ง, ออกแบบโลโก้, ออกแบบบรรจุภัณฑ์,