กลับ

Smart Tradz

ผู้พัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์จากฮ่องกง Smart Tradz ได้ขอให้เราช่วยออกแบบโลโก้อันใหม่ที่ทันสมัย ดึงดูดสายตา และสื่อถึงธุรกิจทางด้านซอฟต์แวร์
ประเภท โปรแกรมซอฟต์แวร์
ขอบเขตของงาน แบรนด์ ไกด์ ไลน์, แบรนด์ดิ้ง, ออกแบบโลโก้,