กลับ

Viber

Viber เป็นผู้นำในตลาด VOIP (แอปพลิเคชันสำหรับภาพวิชวลและสติกเกอร์) ระดับโลก โดยมีตัวละครที่ดูสนุกสนานหลากหลายตัวที่ถูกดัดแปลงให้เข้ากับแต่ละประเทศ
ประเภท Social Media and VoIP application visuals
ปี 2016
ขอบเขตของงาน ที่ปรีกษา, แบรนด์ดิ้ง, สื่อออนไลน์,

ให้ความใส่ใจ ในรายละเอียด

การปรับแปลงสติกเกอร์นั้นต้องใช้ความอดทนและความพิถีพิถันต่อความแม่นยำเป็นอย่างมากมาย โดย Viber กำหนดใจความหลักและแนวทางที่เคร่งครัดและต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมากเมื่ออยู่ในขั้นตอนการดัดแปลง