กลับ

Yummix

เอเชียมีเดียสตูดิโอได้มีส่วนร่วมกับบริษัทผู้ผลิตอาหารหวานแช่แข็งอย่าง Yummix มาตั้งแต่วันแรกๆ ที่บริษัทได้เริ่มคิดค้นผลิตภัณฑ์
ประเภท ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
ปี 2013
ขอบเขตของงาน แบรนด์ดิ้ง, โฆษณา, ออกแบบบรรจุภัณฑ์, ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์, สื่อออนไลน์,