fbpx

Heuger

Back

Description:

Kamco เป็นบริษัทนำเข้าและจำหน่ายเสื้อผ้าชุดปฏิบัติงานและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) และยังเป็นผู้ผลิตสินค้า ภายใต้การอนุญาตโดยเจ้าของแบรนด์สินค้าอื่นๆด้วย ในกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อขยายบริษัท Kamco ได้สร้างแบรนด์ใหม่ของตัวเองขึ้นมาภายใต้ชื่อ Heugerโลโก้ของแบรนด์ Heuger ซึ่งบริษัท เอเชีย มีเดีย ได้เป็นผู้ออกแบบให้นั้นสื่อให้เห็นถึงการเสี่ยงภัยนั้นภายใต้ความเข้มแข็ง ตัวอักษรสีดำผสมผสานกับสัญลักษณ์รูปเกราะที่ล้อไปกับตัว H จากชื่อของแบรนด์ ทำให้บ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี พร้อมกับความหลากหลายและแตกต่างของตัวอักษรที่คมชัดหลากสี

 

SHARE ON

Back
TOP