fbpx

Prom

Back

Description: เป็นบริษัทเกี่ยวอสังหาริมทรัพย์ที่มีมากกว่า 500 แห่งในกรุงเทพ ต้องการปรับปรุงโลโก้ใหม่เพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่แตกต่าง

เริ่มแรกคือ โลโก้และสเดชันเนรี เราออกแบบให้ดูหนักแน่นหมั่นคง ใส่สีทองและม่วงที่สื่อถึงบริษัท และสัญลักษณ์พีระมิดที่สื่อถึงการไปสู่ความสำเร็จ

 

SHARE ON

Back
TOP