fbpx

Ramayana

Back

Description:RamaYana’s เป็นสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เปิดในบริการในเดือน พฤษภาคม 2016 เรามีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาโลโก้อันใหม่ ก่อนหน้านี้โลโก้ของที่นี้มีความซับซ้อนและไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย เราจึงช่วบออกแบบโดยการลดความยุ่งยากนั้น ใช้ตัวอักษรเหมือนคลื่นน้ำ พื้นหลังสีฟ้า เพิ่มฟองอากาศ ออกมาเป็นโลโก้ที่น่าจดจำเหมือนปัจจุบัน

 

SHARE ON

Back
TOP