fbpx

Smarto App

Back

Description: บริษัทไฮเทค Smarto ได้สร้างสรรค์ “Cubie” อุปกรณ์เสริมในรถยนต์ที่ชาญฉลาด ซึ่งเสนอฟีเจอร์ความมั่นคงปลอดภัย พร้อมข้อมูลระยะทางที่วิ่งใช้งานไปแล้ว ซึ่งเอื้อต่อวิธีการใหม่ในการประเมินผลเพื่อการประกันภัย

AMS ได้สร้างชื่อแบรนด์ของบริษัท ออกแบบโลโก้และเว็บไซต์ โดยที่เว็บไซต์ต้องดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมายสองกลุ่ม ได้แก่ ผู้บริโภคและบริษัทประกันภัยรถยนต์ เมื่อคำนึงถึงผลงานการปฏิวัติใน “Cubie” ซึ่งนอกจากจะต้องมีรายละเอียดเนื้อหาแล้ว โครงสร้างต้องน่าสนใจสำหรับผู้อ่าน เราจึงสร้างรูปแบบต่อเนื่องให้ผู้ใช้งานท่องเว็บได้รวดเร็วทันใจและง่ายดาย งานนี้ยังต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญระบบจัดการเว็บไซต์ เนื่องจากต้องมีฟีเจอร์ให้ผู้ใช้งานสามารถสมัครและชำระค่าบริการออนไลน์

 

SHARE ON

Back
TOP