fbpx

Vetz Petz

Back

Description: คุณหมอน้องหมา โบรชัวร์นี้เราได้ออกแบบให้กับ Vetz Petz อยู่ในรูปแบบที่เรียบง่าย เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นี้ ความไม่หยุ่งเหยิง และความเป็นมืออาชีพ เฉกเช่นภาพลักษณ์ของสัตว์แพทย์ แสดงชัดอยู่ในเอกสาร ที่มุ่งเน้นความเป็นสัตว์แพทย์ต่อผู้บริโภคโดยตรง คุณจะสังเกตเห็นว่าเราออกแบบให้มีรูปโค้งขนาดใหญ่ เป็นภาพลักษณ์ที่สำคัญที่สื่อถึงแบรนด์ทันทีเมื่อเห็น

 

SHARE ON

Back
TOP