fbpx

Yummix

Back

Description: ผลิตภัณฑ์ใหม่ ขนมแช่เย็นในถาดแยกเป็นสองช่องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ต้องการชื่อแบรนด์ การสร้างโลโก้ และดีไซน์บรรจุภัณฑ์ AMS มีส่วนร่วมงานการพัฒนาดังกล่าวในทุกแง่มุม

ในตู้แช่ตามซูปเปอร์มาร์เก็ต รูปทรงกระทัดรัดและจำนวนของสินค้าคือสิ่งที่สร้างความโดดเด่นและส่งผลกระทบต่อเป้าหมายหลัก การที่จะบรรลุผลตามความต้องการดังกล่าว ดีไซน์บรรจุภัณฑ์ของ ยัมมิกซ์ผสมผสานภาพจินตนาการที่คมชัด ซึ่งใช้อุปกรณ์การถ่ายภาพในบริษัท และกราฟฟิกคุณภาพที่ส่งผลกระทบสูง ด้วยพื้นที่จำกัดสำหรับการพิมพ์ กอปรกับข้อมูลด้านโภชนาการและส่วนผสมเป็นสองภาษา เป็นความท้าทายที่ต้องฟันฝ่าด้วยทักษะสูงโดยเฉพาะ

 

SHARE ON

Back
TOP