fbpx

Thai Gas (ไทยแก๊ส) – การออกแบบโลโก้

 

เจ้าของบริษัทไทยแก๊สมีความมุ่งหวังที่จะนำเสนอสถานีบริการแก๊ส LPG ที่สะดวกสบายให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์ทั่วราชอาณาจักรไทย ในไม่กี่ปีข้างหน้าไทยแก๊สต้องการที่จะเปิดสถานีบริการแก๊ส LPG ในทุกหัวเมืองที่สำคัญในประเทศ ซึ่งทุกสถานีจะต้องยึดรูปแบบเดียวกัน คือมีความสะอาด สะดวกสบาย และทันสมัย

ไทยแก๊สได้ขอให้ เอเชีย มีเดีย สตูดิโอ (AMS) ซึ่งเป็นเอเจนซี่รับจ้างออกแบบที่อยู่ใจกลางกรุงเทพ ให้ช่วยสร้างสรรค์โลโก้ให้แก่บริษัท โดยสามารถสะท้อนให้เห็นคุณค่าขององค์กรและสามารถจดจำได้ง่ายไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยก็ตาม หลังจากได้รับมอบหมายงานมาแล้ว AMS ก็เริ่มทำการศึกษาวิจัยตลาดเพื่อให้นักออกแบบมีความเข้าใจถึงลักษณะของสถานีบริการน้ำมัน/แก๊สที่มีอยู่ในตลาด เพื่อหาแนวทางว่าจะสร้างความแตกต่างได้อย่างไร

AMS ได้สร้างสรรค์โลโก้ที่มีสีสองสีบนพื้นหลังขาว รูปแบบตัวอักษรที่มีความชัดเจน สังเกตง่าย ทันสมัย และที่สำคัญที่สุด คือ อ่านได้ง่ายและเห็นได้จากในระยะไกล การนำเปลวเพลิงเข้ามาใช้เป็นการบ่งบอกถึงลักษณะธุรกิจของบริษัท และการนำสีแดง น้ำเงิน ขาว อันเป็นสัญลักษณ์ของธงชาติเข้ามาใช้ก็เพื่อให้สื่อถึงความเป็นบริษัทของคนไทย นอกจากนี้ ได้มีการเพิ่มคำโปรยลงไปว่า “พลังงานขับเคลื่อนประเทศไทย” ซึ่ง ครีเอทีฟไดเร็คเตอร์ของ AMS คือ Laurent Couche ได้อธิบายไว้ว่า “เราต้องการสื่อให้เห็นวิสัยทัศน์ของเจ้าของบริษัท รวมไปถึงสร้างความเชื่อมันและสื่อให้เห็นถึงความตั้งใจอันชัดเจนของบริษัท และเราเชื่อว่าคำที่เราเติมลงไปนี้ ครอบคลุมสิ่งที่เราต้องการสื่อได้ทั้งหมด”

แผนการสร้างสถานีบริการแก๊สหลายแห่งจะอยู่ในจุดที่มีผู้คนอาศัยอยู่เบาบาง อันเป็นบริเวณที่ภาษาอังกฤษไม่ได้มีการใช้อย่างกว้างขวางนัก ดังนั้น AMS จึงได้สร้างสรรค์โลโก้ภาษาไทยให้แก่ไทยแก๊สด้วยเช่นกัน โดยคงทั้งรูปแบบตัวอักษรและสีเช่นเดียวกับในโลโก้ภาษาอังกฤษ
หลังจากที่โลโก้ได้รับการอนุมิตจากลูกค้าแล้ว AMS ก็ได้ผลิตนามบัตรและสิ่งพิมพ์อื่นๆ ให้แก้ไทยแก๊ส ด้วยเช่นกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AMS สามารถเยี่ยมชมได้ที่ หรือติดต่อ Laurent Couche ทางอีเมล laurent@asiamediastudio.com

SHARE ON

Back
TOP