กลับ

สองภาษาหนึ่งข้อความ

การออกแบบโลโก้เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีรายละเอียดมาก กล่าวคือคุณต้องเข้าใจทั้งตลาดของลูกค้า การแข่งขันและข้อจำกัดของอุตสาหกรรมนั้นๆ รวมถึงการเลือกใช้สีและการพัฒนาฟอนต์อักษรให้มีเอกลักษณ์ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งในการสร้างไอคอนที่น่าจดจำและอยู่เหนือกาลเวลา

วัน 17 กันยายน 2014
INTERESTS Logo Evolution,

ในประเทศไทย (รวมทั้งประเทศอื่นๆ ที่ใช้ตัวอักษรแตกต่างจากภาษาอังกฤษ) จะมีความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นในการพัฒนาฟอนต์ของโลโก้เพื่อให้ใช้งานได้ดีเท่าๆ กันในทั้งสองภาษา บริษัทสัญชาติไทยหลายแห่งต้องการควบรวมภาพลักษณ์แบบสากลให้เข้ากับความสามารถในการสื่อสารระดับท้องถิ่น จึงมักเลือกใช้โลโก้ในทั้งสองภาษาอย่างกลมกลืน

 เราภูมิใจที่ได้สร้างฟอนต์โลโก้ที่มีเอกลักษณ์มาโดยตลอด ผลงานที่เราสร้างขึ้นมาล้วนแล้วแต่เป็นโลโก้ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญมันสามารถป้องกันตัวเองได้ ซึ่งโดยปกติแล้วเราจะพัฒนาโลโก้ในเวอร์ชั่นตัวอักษรโรมันก่อน จากนั้นเมื่อการทบทวนแก้ไขเสร็จสิ้นลงและได้รับการอนุมัติจากลูกค้า เราจะทำการแปลงเป็นภาษาที่สองในขั้นตอนต่อไป การมีดีไซน์เนอร์ที่พูดสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ถือเป็นข้อได้เปรียบในการทำงานซึ่งเราโชคดีในเรื่องนี้

สุดท้ายนี้ เป้าหมายของเราคือการทำให้แน่ใจว่าโลโก้นั้นจะเป็นที่จดจำได้ในทันทีผ่านสไตล์ของฟอนต์และสีที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรในภาษาอะไรก็ตาม บริษัทของเราได้สร้างผลงานโลโก้สองภาษาได้อย่างประสบความสำเร็จให้แก่หลากหลายบริษัทในประเทศไทย ซึ่งคุณสามารถเข้าชมได้ที่นี่

เมื่อผลงานทั้งสองแบบได้รับการอนุมัติในขั้นตอนสุดท้าย เราจะส่งโลโก้ให้แก่ลูกค้าในหลากหลายรูปแบบและจะสร้างคลัง library flie ขึ้นมาสองคลัง โดยหนึ่งคลังจะใช้จัดเก็บไฟล์สำหรับหนึ่งเวอร์ชั่น