fbpx

สองภาษาที่สื่อความหมายหนึ่งเดียว

 

การออกแบบโลโก้ เป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนและต้องอาศัยความละเอียดอ่อน เริ่มจากการเข้าใจตลาดของลูกค้า การแข่งขันในอุตสาหกรรม ข้อจำกัด การเลือกสีสัน พัฒนาลักษณะตัวอักษรที่มีความจำเพาะ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกนำมาพิจารณาทั้งสิ้น เพื่อสร้างตราสัญลักษณ์ที่มีความหมาย จดจำได้ง่าย และตราตรึงอยู่ได้ยาวนาน

ในประเทศไทย (หรือประเทศอื่นที่มีพยัญชนะของตนเอง) การพัฒนาตัวอักษรที่จะใช้สำหรับการทำโลโก้ยิ่งมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากต้องสามารถปรับใช้ได้กับทั้งสองภาษา บริษัทในประเทศไทยหลายแห่งมีความจำเป็นต้องผสมผสานภาพลักษณ์ความเป็นสากลแต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องสามารถสื่อสารกับระดับท้องถิ่นได้ด้วย จึงจำเป็นต้องใช้โลโก้ที่มีทั้งสองภาษาคู่กัน

ที่ เอเชีย มีเดีย สตูดิโอ เรามีความภูมิใจที่สามารถสร้างสรรค์ตัวอักษรโลโก้ที่มีความโดดเด่น สามารถสร้างความตื่นตัว เหมาะสม และที่สำคัญเหนืออื่นใด สามารถจดลิขสิทธิ์ป้องกันได้ โดยทั่วไป เราจะทำการออกแบบโดยใช้ตัวอักษรโรมันก่อน และเมื่อมีการปรับแก้ไขจนเป็นที่พอใจแล้ว และลูกค้าเองก็เห็นชอบ เราจึงจะทำการแปรเปลี่ยนให้กลายเป็นภาษาที่สอง การที่เรามีนักออกแบบที่มีความชำนาญทั้งสองภาษา (ไทย / อังกฤษ) ทำให้เรามีความได้เปรียบในการเล่นคำในทั้งสองภาษาได้ ซึ่งนับว่าเป็นความโชคดีที่เราคงจะลืมกล่าวถึงไมได้

ในท้ายที่สุด เป้าหมายของเราคือการออกแบบโลโก้ที่สะดุดตาและจดจำได้อย่างง่ายดาย ด้วยลักษณะตัวอักษรที่มีสไตล์ และสีสันที่ดึงดูด ไม่ว่าจะในภาษาใดก็ตาม ซึ่งเราประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์โลโก้ที่ใช้คู่กันทั้งสองภาษาในลักษณะนี้มาอย่างมากมาย สำหรับลูกค้าในหลายหลายสาขาในประเทศไทย ซึ่งบางส่วนก็มีให้เห็นอยู่ที่ด้านบน

เมื่อได้รับการอนุมัติในทั้งสองภาษา เราจะทำการส่งมอบโลโก้ด้วยรูปแบบไฟล์ต่างๆ สำหรับแต่ละภาษา เพื่อสามารถนำไปใช้งานที่แตกต่างกันได้

SHARE ON

Back
TOP